Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Denys Zandhoven

Liersebaan 1

2240 Zandhoven

Hoofdapotheker: Isabelle / Charlotte Denys

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0473 669 806

Machtigingsnummer APB: 116301

Telefoonnummer: 03 484 31 70

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.